INNOVATIV

SNABB

DRIVANDE

Inspirerad av många års erfarenhet från branschen

Mitt unika tillvägagångssätt för samarbete


Som egenföretagare förstår jag vikten av att ha ett unikt tillvägagångssätt när det gäller samarbete inom fastighetsutveckling. Mitt mål är att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar era specifika behov. Genom att noggrant analysera varje projekt och kombinera min gedigna erfarenhet med mina kreativa idéer kan jag säkerställa att jag levererar resultat av hög kvalitet.


Min strategi innefattar även en tät och tydlig kommunikation för att säkerställa att era önskemål uppfylls. Genom att sätta mina kunders mål i fokus och använda mina kunskaper och mitt breda nätverk kan jag erbjuda en unik strategi som ger framgångsrika projekt och nöjda kunder.


Jag har arbetat i 25 år med att ge tusentals kunder en bättre boendemiljö och skapat värde åt olika fastighetsägare. Jag har erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar, hyresrätter och projekt i eget ägande. Små och stora hus med både planelement och volymelement och i betong såklart. Från skedet innan detaljplan till garantitid.

Jag har också arbetat med skolor, förskolor, sopsugsanläggningar och skyddsrum. Jag har till och med projektlett en hiss rakt ner genom berget 16 meter till ett bergrum men det är bostäder och utveckling i tidiga skeden som ligger mig varmast om hjärtat.


Jag har en hög ambitionsnivå och lägger ner mycket energi på att nå de mål jag satt upp i mina projekt, och alla projekt är lika viktiga! Min inställning till problem är att de går att lösa.

"Det går inte" kommer du inte få höra från mig och det är väldigt sällan jag ser svårigheter i saker som ska göras. Jag är noggran och grundlig och fångar ofta upp de små faktorerna som i slutänden kan visa sig vara avgörande.


Jag är alltid mån om att ge varje projekt det lilla extra. Jag ska lära mig något, du ska lära dig något och tillsammans utvecklas vi och gör projektet bättre än vad vi någonsin kunnat drömma om!

Den här fantastiska byggnaden ritad av 3XN Architects arbetade jag med i Vällingby Parkstad mellan 2013 och 2015.

Vad jag erbjuder


Stora projekt


Jag har erfarenhet av arbete med allt från enskillda villor till grupphusområden, radhus och flerbostadshus i stadsmiljö med över 250 lägenheter, lokaler, LSS-boende och garage.

Behöver ni komplettera ert team och ta in lite nytt engagemang och idéer?


Verksamhetsutveckling


Behöver ditt företag hjälp att arbeta fram rutiner och processer för att effektivisera era projekt så ni kan lägga mer tid på det kreativa och värdeskapande i stället?


Byggherreombud


Jag bevakar dina intressen när du står inför, eller har startat upp ett fastighetsutvecklingsprojekt och behöver en kompetent resurs som följer arbetets fortskridande. Som byggherreombud tar jag ansvar för t.ex ekonomistyrning och framdrift samt företräder dig  gentemot myndigheter, konsulter och entreprenörer. Man säga att jag stakar ut vägen för att fastighetsprojektet utvecklas på rätt sätt.


Detaljplaner


Fastigheter utanför detaljplan som kan utvecklas på lång sikt tillför mycket till samhället och vår miljö, inte mist för dig som fastighetsägare.

Vill du ha hälp att driva en detaljplan ihop med din kommun?


Fastighetsutveckling


Projektledning av nybyggnadsprojekt med tyngdpunkt i boende och miljö.
Har du en fastighet med outnyttjad potential? Kanske kan den bli nya bostäder för dig eller för någon annan?
Vill du utveckla ditt eget boende, bygga en ny dröm eller få möjlighet att finansiera en del av ditt eget boende?


Bostadsrättsföreningar


Behöver er förening hjälp att lyfta er gemensamma miljö till något bättre, utveckla outnyttjade ytor eller framtidssäkra fastigheten?

En del av det jag varit med och gjort

Välj mig och mitt breda kontaktnät


Initiativkraft och genomförande


Att utveckla och förbättra är min starkaste drivkraft och det är en ynnest att kunna dela med mig av min erfarenhet och samtidigt bidra till ett bättre samhälle och ta hand om vår miljö!


Idérikedom och engagemang


Att kunna lyfta blicken och tänka i nya banor är en av mina styrkor och jag har kort mellan tanke och handling. I vägval ser jag till att skaffa det underlag som behövs för att fatta välgrundade och trygga beslut.

Alla projekt är viktiga projekt!


Effektivitet och noggrannhet


Kontakta mig och berätta om er idé

Jag tar gärna emot både små och stora projekt och jag är säker på att vi kan utveckla din idé till något fantastiskt!

JAG 2.0

KREATIV

ORÄDD

ENERGISK

MÅLMEDVETEN

NOGGRANN

ENVIS

OCH STÄNDIGT I UTVECKLING

2024 Hållbart ledarskap, Mongara

2024 Samverkan i förvaltning, kommun och myndighet, OrganiseraMera
2023 Agilt ledarskap gund- och fördjupningskurs, Agilcoachen
2023 Agil förändringsledning, Agilcoachen

2023 Entreprenadjuridik, ABK
2023 Cirkulärt byggande och återbruk, Nackademin
2022 Leading without reports, Move Management
2021/2023 Entreprenadjuridik (map Covid och kriget i Ukraina, tolkningar av force majeur)
2022 Miljölagstiftning
2022 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U, Byggbranchens Utbildningscenter
2023 Entreprenadjuridik, AB/ABT
2020 Safe Construction Training, Byggbranchens Utbildningscenter
2011 My personal leadership, Margareta Kull
2007 KA enl PBL
2002 UGL, Försvarshögskolan

1998 Byggingenjör med företagsekonomisk inriktning, Kungliga Tekniska Högskolan

Utveckling och förbättring har alltid varit mina starkaste drivkrafter. Det är  väldigt kraftfulla egenskaper, speciellt användbart om man vill arbeta med fastighetsutveckling.

Som konsult har jag också förstått att "att hjälpa" är en viktig nyckel i mig. Det ger mig mer tillbaka än att jobba åt nån annan.


När jag är ledig jobbar jag också en del med förbättring, av mig och min omgivning. Träning står högt på priolistan liksom att hjälpa andra att träna. Och att ordna miljön omkring mig. 

Hemmet och båtarna kräver sitt och familj och vänner fyller upp resten av tiden.
Och såklart har jag en hjärna som går igång på utmaningar, svåra saker.

Utmanande projekt, lyfta tungt, gå på händer och göra volter. Springa långt och simma i skärgården.


En branchollega tyckte att jag hade en "Pippi Långstrump-mentalitet" och ja, jag kan lösa allt som landar på mitt bord.

Framgångshistorier


Det är verkligen ett sant nöje att jobba med Anna. Hon utmanar sin omgivning att tänka nytt samtidigt som hon står stadigt med båda fötterna på jorden. Anna är målmedveten och fokuserar på slutresultatet men ser till att alla får roligt på vägen!


 - Karin Arén, arkitekt o mobilitetsexpert
   Koucky & Partners


Anna har varit projektchef för ett bostadsprojekt i Stockholm som vi har ritat med cirka 200 lägenheter.
Platsen hade en hög grad av komplexitet med bl a stora nivåskillnader och starka kulturmiljövärden.
Anna är projektchefen som litar på gruppen, skapar energi och för entusiastiskt projektet framåt.
Det är även tack vare detta att projektet Hägerstens Allé / Urbaniten har till slut gått igenom alla DP skeden och vunnit laga kraft.
Jag och mitt team på Brunnberg&Forshed har haft ett väldigt bra samarbete med Anna under hela processen och hoppas kunna samarbeta igen med henne i framtiden.


 - Alessandro M. Lucca,  
   akitekt och partner,
   Brunnberg & Forshed Arkitektkontor


När jag tänker på Anna minns jag citatet från Percy Barnevik i hans bok om ledarskap om värdet av en kompetent projektledare: ”Projektledning är en sorgligt eftersatt kompetens i många företag. En dålig projektledare kan förstöra vad hundra ingenjörer och arbetare uträttat.”

Jag arbetade med Anna de sista åren av ett mer än tioårigt planprojekt. Det var Anna som tillslut tog projektet i mål; hon viker sig inte, ger aldrig upp och där bakom tuffheten och gedigen kunskap om fastighetsprojekt lyser det ett varmt pulserande hjärta.


 - Katarina Wallin,
   grundare Evidens BLW AB


Under tiden jag var Avdelningschef Projektutveckling på Bonava fick jag möjligheten att samarbeta med Anna som jobbade som investeringsansvarig för en fastighetsportfölj.

Anna visade god förmåga att ta sig an olika projektansvar och bidrog till att driva detaljplaner samtidigt som hon hade det övergripande ekonomiska ansvaret för sin fastighetsportfölj.


 - Nina Linell, affärsutvecklare JM


Söker du en projektutvecklare med enorm energi, driv och bred kunskap och erfarenhet inom såväl små som stora hus? Någon som både kan säga ifrån när något är på väg åt fel håll och som kan sprida glädje? Hör av dig till Anna! 


 - Gunilla Baudin
   projektchef Seniorgården

Kontakta mig

Om du har några frågor, kontakta mig så hjälps vi åt att ta dit projekt framåt!